سمینار یک‌روزۀ فن‌آوری‌های نوین در درمان سرطان و افسردگی

سمینار یک‌روزۀ فن‌آوری‌های نوین در درمان سرطان و افسردگی با همکاری بخش روان‌تنی و روان‌درمانی دانشگاه فرایبورگ آلمان، مرکز تحقیقات روان‌تنی و مؤسسه علمی

ادامه