روده‌های اندیشمند: گزارش تأثیر یک برنامه روان‌تنی بر یک شخص مبتلا به کولیت خونریزی

فرزاد گلی با همکاری مرصا هاشمی درآمد کولیت اولسراتیو یا خونریزی‌دهنده از اختلالات التهابی روده است که عللی ناشناخته دارد و به صورت حملات

ادامه