صفحه اصلی / درباره ما

درباره ما

صاحب امتیاز: مؤسسه علمی تحقیقاتی فرهنگی دانش تندرستی

مدیر مسئول: دکتر فرزاد گلی

با همکاری: مرکز تحقیقات پزشکی روان‌تنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شورای سردبیری: دکتر فرزاد گلی، دکتر حمید افشار، دکتر علیرضا منجمی، دکتر محبوبه فرزانگان

مدیر اجرایی: سپیده معتمدی، فخری‌السادات خلیفه سلطانی

Call Now Buttonارتباط با ما