صفحه اصلی / معرفی انتشارات دهکده سلامت

معرفی انتشارات دهکده سلامت

«انتشارات دهکدة سلامت» به‌عنوان نشر مؤسسة دانش تندرستی در سال ۱۳۹۱ توسط بنیان‌گذار مؤسسه دکتر فرزاد گلی راه‌اندازی شد. هدفِ اصلی «انتشارات دهکدة سلامت» آماده‌سازی و چاپ آثار و پژوهش‌هایی‌ست که در زمینة پزشکی روان‌تنی انجام شده‌اند. آثاری که انتشارات دهکدة سلامت به‌چاپ می‌رساند دو دسته‌اند: دستة نخست به تألیف و ترجمة آثاری بازمی‌گردد که در زمینة پزشکی روان‌تنی برای صاحب‌نظران و متخصصان انجام می‌شوند، و دستة دوم به چاپ آثاری مربوط است که به آموزش عمومی و آموزش بیماران می‌پردازند. انتشارات دهکدة سلامت اولین نشر پزشکی روان‌تنی در ایران است.

Call Now Buttonارتباط با ما