صفحه اصلی / راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان:

مقالات خود را برای ارزیابی به هر دو نشانۀ الکترونیکی فصلنامه (ذکر شده در بخش تماس با ما) بفرستید. نامه‌ها با موضوع «مقاله پیشنهادی برای فصلنامۀ تن، روان و فرهنگ» و به نام شورای سردبیری و با درج آدرس پستی و تلفن‌ها ارسال شود.

مقالات پس از مرور و بررسی، حداکثر تا دو ماه تأیید یا رد و یا با ویرایش‌های مورد نظر به نویسنده بازخورد داده می‌شود.

این فصلنامه پذیرای موردپژوهی‌ها و مطالعات کیفی، مقالات مروری و نظریه‌پردازانه و نیز مقالات پژوهشی در حوزه‌های پزشکی روان‌تنی، روان‌شناسی فرهنگی، فلسفه وانسان‌شناسی پزشکی و به طور کلی مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزۀ سلامت است. مقالاتی که به شیوه‌های مبتکرانۀ درمانی، رویکردهای فرهنگی و انسان‌شناختی  به نظام سلامت در ایران و نیز دیدگاه‌های انتقادی و طرح‌انداز در این حوزه می‌پردازند، در اولویت قرار دارند. این فصلنامه همچنین آمادۀ دریافت ترجمه‌های دقیق و روان از مقالاتی که به لحاظ کاربردی، بالینی و یا نظری بتوانند روشنگر باشند، است. حجم مورد نظر مقالات برای موردپژوهی‌ها حداکثر ۵۰۰۰ کلمه و برای مقالات مروری و نظری ۷۰۰۰ کلمه است. مقالات باید در نرم‌افزار ورد ۲۰۰۷ نوشته شود. غلط‌‌‏‌گیری دقیق متن بر عهدۀ مترجم یا نویسنده است. فصلنامه در حک، اصلاح و ویرایش مطالب آزاد است.

متن‌های آورده شده در تن، روان و فرهنگ بیانگر دیدگاه نویسندگان آن‌هاست.

نقل مطالب و آثار با ذکر مأخذ مانعی ندارد.

تن، روان و فرهنگ در ویرایش و حذف مطالب آزاد است.

Call Now Buttonارتباط با ما